czwartek, 1 listopada 2012

Prze­mija­my...

Prze­mija­my. Sta­re ustępu­je miej­sca no­wemu, w ten sposób świat po­suwa się nap­rzód. Ale pa­miętaj­my o tych, którzy od­chodzą - ta pa­mięć da­je im nieśmiertelność.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...